1. TARAFLAR

1.1. İşbu Üyelik sözleşmesi ("Üyelik Sözleşmesi") merkezi Tunalı Hilmi Cad. No:52 Çankaya / Ankara adresinde bulunan Tesla Konsept Firması ile Üye ("Üye") arasında, Üyeninwww.teslakonsept.com (bundan sonra Web Sitesi olarak anılacaktır) Web Sitesi’nde sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

1.2. Tesla Konsept Firması ile Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaktır.

2. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ'NİN AMACI VE KAPSAMI

2.1. Tesla Konsept Firması, www.teslakonsept.com alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunu işletmekte olup tedarikçiler, aracılar, servis sağlayıcılar, üreticiler, tüketiciler, amacı ticari olan kurumlar arasında iletişimi ve iş süreçlerini hızlandıran, verimliliği artıran, finansal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayan sanal bir pazaryerinde alışveriş yapma amacıyla bir araya getirmektedir. Tesla Konsept Firması, Web Sitesi’nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.

2.2. İşbu Üyelik Sözleşme uyarınca Üye, Tesla Konsept Firması tarafından yönetilmekte olan www.teslakonsept.com alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda Satıcılar tarafından, Web Sitesi üzerinden satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir.

2.3. İşbu Üyelik Sözleşmesinin amacı, Web Sitesi üzerinde Tesla Konsept Firması ya da Tesla Konsept Firması’nin belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetler’den, Üyelerin yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Web Sitesi’nde yer alan ve yer alacak olan Tesla Konsept Firması tarafından sunulan Hizmetler'e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, Üyelere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.4. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında olup, Tesla Konsept Firması tarafından, Üye‘ye sunulan Hizmetler'e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Üyeler ile Tedarikçiler arasındaki ticari ilişki işbu Üyelik Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir ve Tesla Konsept Firması, Üyeler ile Satıcılar arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üyeler, Web Sitesi üzerinden gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak Tedarikçilere karşı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.

3. TANIMLAR

3.1. Web Sitesi , Mülkiyeti Tesla Konsept Firması’ne ait olan ve Tesla Konsept Firması’nin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen Hizmetler'i üzerinde sunmakta olduğu www.teslakonsept.com alan adına sahip internet sitesini ve mobil uygulamalarını (mobil uygulama mobil siteyi de içermektedir) ifade eder.

3.2. Üye , Tesla Konsept Firması ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Web Sitesi’ne üye olan ve Tedarikçiler tarafından Web Sitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan tüzel kişiyi ifade eder.

3.3. Sanal Mağaza, Tesla Konsept Firması’nin Web Sitesi üzerinde Tesla Konsept Firması prosedür ve kurallarına uygun olarak Satıcılara tahsis etmiş olduğu ve Tedarikçiler’imin bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.

3.4. Tedarikçi, Tesla Konsept Firması ile yaptığı Tedarikçi Üyelik Sözleşmesi kapsamında Web Sitesi’ne üye olan ve Web Sitesi üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel kişi üyeyi ifade eder.

3.5. Hizmet, Üyelerin işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde 4. Maddede detaylarıyla açıklanmış ve tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Tesla Konsept Firması tarafından www.teslakonsept.com alan adlı platformda ortaya konulan uygulamaların kullanımını ifade eder.

3.6. Üye Paneli, Üyenin Web Sitesi’nde yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler'den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye'ye özel sayfayı ifade eder.

3.7. İşlemler, Üye’nin Web Sitesi üzerinde tedarikçiler ile iletişim sağlama süreçlerini ifade eder.

3.8. İhale Oluşturma İşlemi, Üyenin Web Sitesi’nde doküman olarak sağlanan taslak sözleşmelerden birini seçip sipariş bilgilerini ekleyerek, kayıtlı bütün tedarikçilerden teklif alabildiği işlem türüdür. Üye’nin opsiyon süresi belirleyerek, belirlediği süre boyunca siparişinin kayıtlı tüm tedarikçiler tarafından görüntülenmesi ve teklif alabilmesi sağlanır.

3.9. Özel Sipariş, Üyenin Web Sitesi’nde doküman olarak sağlanan taslak sözleşmelerden birini seçip sipariş bilgilerini ekleyerek, kayıtlı tedarikçilerden birini seçerek sipariş geçtiği ve teklif alabildiği işlem türüdür. Üye’nin opsiyon süresi belirleyerek, belirlediği süre boyunca siparişinin seçtiği tedarikçi tarafından görüntülenmesi ve teklif alabilmesi sağlanır.

3.10. Hemen Al İşlemi, Üyenin Tedarikçi Üyeler’in yayınladığı fiyat ve ilanlar üzerinden direk sipariş iletme işlemidir. Üyenin siparişi onaylanmak veya reddedilmek üzere direk tedarikçiye iletilir.

3.11. Güncel Fiyat Tablosu, Güncel Fiyat Tablosu, ana sayfa ve üye panelindeki piyasa sayfası üzerinde, Tedarikçi Üyeler’in ve kendilerine tahsis edilmiş fiyatlarım sayfası üzerinden yaptıkları ürün veya hizmet bedeli ilanlarının listelendiği tablodur. Üye, Tedarikçi Üyeler’in depo teslim ve peşin ödeme şartlı fiyatlama yaptığını kabul eder.

3.12. Piyasa Sayfası, Üyeler’in panelleri üzerinden ulaşabildiği, Tedarikçi Üyeler’in yaptıkları fiyat ilanlarını listelediği sayfadır. Ürün fiyatı, tedarikçi üye bilgileri ve ürünün stok miktarı bu sayfada görüntülenir.

3.13. Ana Sayfa, www.teslakonsept.com adresindeki açılış sayfasıdır. Üyeler bu sayfa üzerinde tedarikçi üyelerin yaptığı yayınları listeleyebilir ve kendi kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak panellerine ulaşabilir. Kişisel verilerin kullanımı, sıkça sorulan sorular vb. gibi kanunen zorunlu olan veya olmayan tüm metin içeriklerine ulaşılabilen sayfadır.

3.14. İhaleler Sayfası, Üyeler’in ihale işlemlerinin listelendiği sayfadır. Tedarikçi Üyeler bu sayfada açılan ihaleleri listeleyerek teklif verme işlemi yapabilirler. Tedarikçiler tarafından yapılan teklifler opsiyon süresi sonunda üyeye iletilir.

3.15. Opsiyon süresi, ihale oluşturma ve özel sipariş işlemlerinde, üyenin siparişinin teklif toplayabilmesi ve siparişinin geçerli olması için belirlediği süre zarfıdır.

3.16. Firma Kodu, Tesla Konsept Firması tarafından Tedarikçi Üyeler’in ticari sırlarını korumak amacıyla fiyat ve stok yayınlarını yaparken kullandıkları firmalarına özel numaradır.

3.17. Teklif Verme İşlemi, Tedarikçi Üyeler’in oluşturulan ihalelere ve firmalarına gelen özel siparişlere satış ve süreci için belirlenmiş şartları göz önünde bulundurarak fiyatlandırma ve iletme işlemidir.

3.18. Fiyatlarım Sayfası, Tedarikçi Üyeler’in kendilerine tahsis edilmiş panel üzerinden ulaştıkları, ürün stok ve fiyat yayınlarını gerçekleştirdikleri işlem sayfasıdır.

3.19. Satışlarım Sayfası, Üye ve Tedarikçiler’in karşılıklı işlemler sonucu anlaşma sağladıkları şartların ve taraf bilgilerinin bulunduğu sözleşme dokümanlarının listelendiği sayfadır.

3.20. Hemen Al Siparişlerim Sayfası, Tedarikçi Üye’nin yayınladığı depo teslim peşin ödemeli fiyat üzerinden aldığı siparişlerin listelendiği sayfadır. Piyasa ve ana sayfa üzerinde bulunan güncel fiyat tablosunda ki fiyatlar üzerinden gelen siparişler bu sayfada listelenir. Üyeler’in oluşturdukları Hemen Al Siparişleri de yine kendi panellerinden ulaşacakları bu sayfa üzerinde listenmektedir.

3.21. Özel Siparişlerim Sayfası, Tedarikçi Üye ve Üyeler’in  kendi paneli üzerinden ulaştığı, Tedarikçi Üye’nin sadece kendi firmasına iletilmiş siparişlerini, Üyeler’in ise oluşturdukları özel siparişleri listelediği sayfadır.

3.22. SMS Onay İşlemi, Üyeler’in işlemlerini teyit amaçlı kayıtlı GSM numaralarına iletilen onay kodudur. Üyeler bu kodu girerek işlemlerini tamamlarlar.

3.23. Tekliflerim Sayfası, Tedarikçi Üyeler’in oluşturulan ihalelere, özel siparişlere ve hemen al siparişlerine verdiği tekliflerin listelendiği sayfadır. Tedarikçi Üyeler bu sayfadan teklifler ve anlaşma şartlarının bulunduğu tam doküman geçmişlerini görüntüler ve listelerler.

4.  HİZMETLER

4.1. Tesla Konsept Firması, yaptığı Tedarikçi Üyelik Sözleşmesi kapsamında, Web Sitesi’ne Tedarikçi Üye olan ve Web Sitesi üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel kişiler ile bu ürün ve/veya hizmetleri talep eden tüzel kişiler arasında iletişim sağlar. Web Sitesi’nde ki işlemlerle, tarafların ticari süreçleri için anlaşma sağlamak istedikleri şartları birbirlerine iletebileceği alt yapı sağlanır.

4.2. 3. Maddede tanımlanmış olan ihale oluşturma, özel sipariş ve hemen al işlemleri, Tesla Konsept Firması’nin Web Sitesi’nde üyeye sağladığı hizmetlerdir. Üyenin tanımlanmış bu işlemleri yaparak tedarikçiyle ticari süreç için anlaşma şartlarını belirlemesi sağlanır.

4.3. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Tesla Konsept Firması tarafından kurulan ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olan www.teslakonsept.com Tedarikçi ve Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir.

4.4. Tesla Konsept Firması Web Sitesi üzerinde veya haricinde sağladığı alt yapı kapsamında taraflar arasında ödeme işlemleri veya aracılığı gibi hizmet vermemekte olup sadece taraflar arasında anlaşma ve şartlarının belirlenmesi irtibatını sağlar. Taraflar anlaşma sağladıkları sipariş ve şartlarının olduğu taslak sözleşme dokümanını karşılıklı imzalayarak resmi sürecini başlatır ve şartlara bağlanmış ödeme planına göre yükümlülüklerini yerine getirir.

5. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Web Sitesi’nde bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik başvurusunun Tesla Konsept Firması tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş ve TTK ’da tanımlanan tacir sıfatına haiz olması aranacaktır. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve Web Sitesi’nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Üye, Tesla Konsept Firmasıne sözlü ve yazılı olarak bildirerek üyeliğini her zaman sonlandırma hakkına sahiptir.

5.2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin Tesla Konsept Firması’ne talepte bulunması halinde Tesla Konsept Firması, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için Tesla Konsept Firması 'ne ödeme yapan en son kişinin ve kayıtlı GSM numarası sahibinin Üyelik hesabınında sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapacaktır. Böyle bir durumda Tesla Konsept Firması'nın Üyelik bilgileri, Üye işlemleri ve benzeri bilgiler doğrultusunda işbu Madde 4 içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak hareket etme hakkı saklıdır.

5.3. Üye, Web Sitesi üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Web Sitesi’nde yer alanlar da dâhil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak Tesla Konsept Firması'nın herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

5.4. Tesla Konsept Firması'nın Web Sitesi’nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" olması sebebiyle, Tesla Konsept Firması, Web Sitesi’nde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Tesla Konsept Firması, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içerikleri dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Web Sitesi’nde yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle Tesla Konsept Firması'nın ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, Tesla Konsept Firması’ne ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.

5.5. Üye, Web Sitesi üzerinden herhangi bir tedarikçiden yapacağı alımlarda akdedilecek satış sözleşmelerinde tedarikçinin satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; Tesla Konsept Firması’nin bahsi geçen satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı sadece tedarikçinin yürürlükteki türk ticaret hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Sanal Mağazası'nda sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden tedarikçi bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır.

5.6. Üye, Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, Web Sitesi’nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üyenin Web Sitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

5.7. Tesla Konsept Firması, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

5.8. Web Sitesi’ne üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üyelerden alınan kişisel veriler, Üye ve/veya Tedarikçiler arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Web Sitesi’nin kötüye kullanımı, Türk Ticaret Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya Tedarikçiler’e iletebilecektir.

5.9. Tesla Konsept Firması, Web Sitesine üye olan firmalar arasında akdedilmiş olan alım satım sözleşmelerine asla taraf değildir. Bunun yanında Tesla Konsept Firması tarafından sağlanmış olan www.teslakonsept.com Web Sitesine üye olan firmalar Sisteme üye oldukları ve kullanmaya başladıkları tarihten itibaren diğer hizmet sözleşmelerini de kabul etmiş sayılacaklardır.

5.10. Üye firmaların devredilmesi durumunda, devir tarihi (Ticaret Sicil Tescil Tarihi) itibariyle tüzel kişiliğini kaybetmekte olduğundan ve bu durumu Tesla Konsept Firması bildirmekle yükümlü olduğunu, bu yükümlülüğe aykırı bir işlem ve alıcı ya da satıcının mağduriyeti durumunda devreden ile devralan firma TTK nu uyarınca 2 (iki) yıl müteselsil sorumluluk altında tutulacaktır.

5.11. Üyenin üye panelim Sayfasına erişmek ve Web Sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üyenin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.12. Üyenin, kayıt bilgileri esnasında vermiş olduğu GSM numarası kendisine, şirketine veya üçüncü bir kişiye ait olması fark etmeksizin, Tesla Konsept Firması tarafından kullanıcıya sağlanan hizmetlerde kullanılmasını kabul ve beyan eder.

5.13. Üye, Web Sitesi’ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır;

5.13.1. Web Sitesi’nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması.

5.13.2. Web Sitesi’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması.

5.13.3. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dâhil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması.

5.13.4. Yorum ve puanlama sistemlerinin; Web Sitesi’ndeki yorumları Web Sitesi dışında yayınlamak gibi Web Sitesi dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması.

5.13.5. Virüs veya Web Sitesi’ne, Web Sitesi’nin veri tabanına, Web Sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması.

5.13.6. Üyeler veya Tedarikçiler hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması.

5. 13.7 Tesla Konsept Firması üyelerin ticari sırlarını korumak amacıyla, Üyeler hizmetleri aynen sağlamak şartıyla firma kodu ile işlem yaptırma hakkını saklı tutar.

5.13.8 Web Sitesi’nde http://teslakonsept.com/Site/SSS adresinde bulunan kurallar ve şartlar ile üye kayıt politikalarını güncelleme, değiştirme hakkını saklı tutar. Üyeler bu değişiklikleri Web Sitesi üzerinden kontrol etmeyi kabul ve taahhüt ederler.

5.13.9. Web Sitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Tesla Konsept Firması'nın önceden yazılı iznini alınmaksızın Web Sitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Web Sitesi’nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

5. 13.10. Üye, Web Sitesi’nde yaptığı işlemleri Web Sitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Web Sitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca üye panelim Sayfasına robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

5.13.11. Web Sitesi’nin veya Web Sitesi üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; Tesla Konsept Firması’nin ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

6. GİZLİLİK

6.1. Tesla Konsept Firması, Üyenin Web Sitesi’nde sunulan Hizmetler 'den yararlanabilmek için Web Sitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Tesla Konsept Firması, bu kapsamda Üyenin sağladığı kişisel verileri Web Sitesi’nde yer alan Gizlilik Politikasına uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik Politikasında belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamızı inceleyebilir ve info@teslakonsept.com adresine elektronik posta göndererek ya da 0850 305 52 27 numarasını arayarak haklarınızı kullanabilirsiniz.

6.2. Üye tarafından Web Sitesi’ne beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Web Sitesi’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Tesla Konsept Firması’nin ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Politikasına uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir.

6.3. Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin Tesla Konsept Firması tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Tesla Konsept Firması söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bununla beraber Üye, paylaşmış olduğu bilgi ve verilerinin kendisine özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim faaliyetlerinin bildirimi maksatlarıyla, tüm Tesla Konsept Firması’ne ve iştirakleri ile de paylaşımına izin vermektedir.

7.  FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

7.1.  teslakonsept.com markası ve logosu, teslakonsept.com mobil uygulamasının ve Web Sitesi’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Tesla Konsept Firması tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile Tesla Konsept Firması'nın mülkiyetindedir. Üye, Tesla Konsept Firması'nın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Tesla Konsept Firması'nın izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, teslakonsept.com mobil uygulamasının veya Web Sitesi’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Tesla Konsept Firması'nın izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin, üçüncü kişilerin veya Tesla Konsept Firması'nın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Tesla Konsept Firması'nın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

8.1.  Tesla Konsept Firması, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Web Sitesi’nde yer alan Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Web Sitesi’nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Web Sitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

9. MÜCBİR SEBEP

9.1.  Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dâhil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Tesla Konsept Firması 'nın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Tesla Konsept Firması'nın işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Tesla Konsept Firması ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

10. MUHTELİF HÜKÜMLER

10.1.  Delil Sözleşmesi, Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Tesla Konsept Firması'nın resmi defter ve ticari kayıtları ile Tesla Konsept Firması 'nın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

10.2.  Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü, İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

10.3.  Bildirim, Tesla Konsept Firması, Üye ile Üyenin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

10.4.  Üyelik Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği , İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

10.5.  Üyelik Sözleşmesi'nin Devri, Üye, Tesla Konsept Firması'nın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

10.6.  Tadil ve Feragat, Taraflardan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

10.7.  Sözleşmede yapılacak olan değişiklikler, Tesla Konsept Firması, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

Yukarıda açıkladığımız 10 ( ON ) maddeden ibaret olan işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.