Bu gizlilik anlaşması; Tesla Konsept Firması ile Üye ("Üye") arasında, web sayfamızı www.teslakonsept.com sitemizi ziyaret ettiğiniz de kişisel bilgilerinizi toplayıp kullanılmasıyla ilgili açıklamaları içerir. İş etiği olarak iletişim halinde olduğumuz her bireyin kişisel verilerin mahremiyetini ve korunmasını taahhüt ediyoruz. Kişisel verilerinizi işlerken gizlilik ve veri koruma yasaları çerçevesinde hareket ediyoruz.

1) Tesla Konsept Firması tarafından sağlanan www.teslakonsept.com web sitesi, site kullanıcı ve ziyaretçilerinin, sağlamış olduğumuz hizmetlerden eksiksiz ve güvenli bir şekilde faydalanmalarını sağlamak ve gizliliğini korumak için çalışmaktadır. Kullanıcılarımızın onayı olmaksızın, kullanıcılarımıza ait olan herhangi bir veriyi, ilgili yasal mevzuat hükümlerinin öngördüğü biçimde bu verilere erişme yetkisi olan yasal kurumlar ve yetkililer hariç olmak üzere, hiçbir şekil ve surette üçüncü taraflarla paylaşmıyoruz.

2) Tesla Konsept Firması tarafından sağlanan www.teslakonsept.com’un hizmetlerinden faydalanmaya devam eden kullanıcılarımız, Gizlilik Politikamızda açıkladığımız kural ve uygulamaları kabul ederek onay vermektedir. Kullanıcılarımız diledikleri zaman iletişim kanallarımızdan ulaşarak vermiş oldukları bu onayı geri çekebilme imkânına sahiptirler.

3) Tesla Konsept Firması tarafından sağlanan www.teslakonsept.com web sitesi üyelik formunda kullanıcılarımız, iletişim bilgilerini (isim-soyisim, adres, telefon, e-posta vb.) bilgileri eksiksiz girmelidir. www.teslakonsept.com Üyelik Sözleşmesi’nde aldığımız iletişim bilgilerini kullanıcılarımıza, firmamız ve tarafımızca belirlenen firmalara hizmet alma istemi ile başvurunuz sonucu sitenin kuruluş amacına uygun bir biçimde sizinle iletişime geçilmesi ile bilgi, kampanya haberleri ve materyallerini göndermek için kullanmaktayız. İletişim bilgileri ayrıca kullanıcılarımızla iletişime geçmemiz gerektiğinde kullanılacak ve kullanıcının iletişime geçmek istediği firmayla sınırlı olarak paylaşılacaktır. İletişime geçme talebinizin olmadığı hiçbir firmaya kişisel bilgileriniz paylaşılmayacaktır.

4) Tesla Konsept Firması tarafından sağlanan www.teslakonsept.com web sitesine üye olan kullanıcılarımız isteklerine bağlı olarak sistemimizden kayıtlarını sildirebilirler. Bilgilendirme, tanıtım ve reklam faaliyetlerini içeren toplu mail gönderiminden rahatsızlık duyan ve çıkmak isteyen kullanıcılarımız herhangi bir zamanda e-postaların alt kısmında bulunan “E-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız" linkine tıklayarak, kolayca gruptan çıkabilmektedirler. www.teslakonsept.com internet sayfası üzerinden kullanıcı kaydı içerisinde herhangi bir finansal bilgi (kredi kartı bilgileri, hesap numarası) ve kişiye özel bilgiler (vergi numarası, kimlik numarası vb.) toplanmamaktadır.

5) Tesla Konsept Firması tarafından sağlanan www.teslakonsept.com web sitesine üye olan kişiye özel bilgiler kullanıcılarımızın sisteme girişlerinde ve diğer gerektiği durumlarda kişinin kimliğinin doğrulanmasında kullanılacaktır. İstatistiki bilgiler ve profil bilgileri sitemizin içinde de toplanmaktadır. Bu bilgiler, istenilen tüm durumlarda kullanılabilir ve ziyaretçi hareketlerinin izlenmesi, kişiye özel içerik sağlanması durumlarında kullanılacaktır. www.teslakonsept.com Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla hiçbir suretle paylaşılmayacaktır.

6) Tesla Konsept Firması tarafından sağlanan www.teslakonsept.com web sitesine üye olan kullanıcılarının IP adreslerini sunuculardaki sorunların giderilmesi ve internet sitesini yönetmek için kullanacaktır. IP adresleri, kullanıcıları tanımlamayı ve açık demografik bilgilerinin toplanmasını sağlar. Bu bilgiler üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır.

Veri Sahibinin Hakları Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca;

Veri sahipleri veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili olarak;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü taraflara bildirilmesini isteme,

f) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü taraflara bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptirler.

7) Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Platform’un işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder.

8) Çerez Politikamız işbu Gizlilik Politikasının ayrılmaz bir parçasıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesi uyarınca;

1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

ÇEREZ POLİTİKASI

Tesla Konsept Firması tarafından sağlanan www.teslakonsept.com, kullanıcılarının kişisel ve ticari verileri, Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği belirlenen esas ve kapsamında olup, bu sözleşme ile atıf yapılan Kanun gereği yapılacak olan politika değişiklikleri güncel olarak tarafınıza ait iletişim kanallarıyla bildirilecektir.

Çerez Nedir?

Günümüzde neredeyse her web sitesi çerez kullanmaktadır. Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için, çoğu internet sitesi gibi biz de çerezler kullanıyoruz. Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza (örneğin; bilgisayar veya cep telefonu) depolanan küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder.

Çerezler Neden Kullanılır?

Bazı çerezler, daha önceki ziyaretlerinizde kullandığınız tercihlerin web sitesi tarafından hatırlanmasını sağlayarak, sonraki ziyaretlerinizin çok daha kullanıcı dostu ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasını sağlar.

Çerezleri Kontrol Etme ve Silme

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir web sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız tarayıcıya göre değişebilmektedir. Bazı popüler tarayıcıların çerezlere izin verme ya da çerezleri engelleme veya silme talimatlarına aşağıdaki linklerden ulaşılması mümkündür.

teslakonsept.com.tarafından Kullanılan Çerezler

Tesla Konsept Firması tarafından sağlanan www.teslakonsept.com web sitesinde kullanılan hiçbir çerez, kimliğinizin saptanmasına yarayacak verileri işlememektedir. Web sitemizde kullanılmakta olan çerez türleri ve bu çerezlerin hangi amaçla kullanıldıkları üyelerimize daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak adına kullanıcıları (üyeleri) koruyucu nitelikte ortaya konmuştur.

Kesinlikle Gerekli Çerezler

Bu çerezler, web sitesini dolaşmanıza ve web sitesinin güvenli alanlarına erişmenin sağlanması ve izinlerin ortaya konması için önemlidir. Bu çerezler olmadan, sitemizde bulunan hizmetlerden talep edildiği gibi hizmet sağlanamamaktadır.

Tesla Konsept Firması tarafından sağlanan www.teslakonsept.com Web sitemizi kullandığınızda belirttiğimiz koşullar ve şekillerde tarayıcınızda çerez depolamamıza izin vermiş olursunuz. Bunun yanında gizlilik politikası topladığımız kişisel verilerin kendi web sitemizde kullanımıyla sınırlıdır. Kontrolümüz dışında üçüncü parti web sitelerinin sizden edineceği bilgilerden, bilgilerin niteliklerinden, kullanımı ve güvenliğinden bizim hiç bir bağlayıcı sorumluluğumuz olmayacaktır.